Fyzioterapie Prostějov

 
 
 

Rozsah nabízené péče

 
 
V ordinaci fyzioterapie je poskytována péče o nemocné ambulantně docházející do zařízení. Péče je zajištěna o nemocné v každém věku, od dětí a dorostu až po seniory. Naše zařízení se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou poruch pohybového aparátu. Prostřednictvím speciálních technik a přístupů odstraňuje bolest v pohybovém aparátu. V rámci preventivní péče pomáhá udržet zdraví, přispívá k pomalejšímu opotřebování a stárnutí organismu, zmenšuje únavnost a zrychluje schopnost regenerace těla po fyzické i psychické zátěži. Naše ambulance fyzioterapie úzce spolupracuje s ambulancí neurologa a ortopeda.

Pro objednávání fyzioterapie volejte následující číslo: +420 777 790 273 po až čt pouze mezi 12:00 a 13:00
 
 
Ambulance fyzioterapie je smluvní partner České průmyslové zdravotní pojišťovny (dříve Metal-Aliance), zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny
 

V čem Vám může fyzioterapie pomoci?

 
 • Snížení bolesti – krční, hrudní a bederní páteře, bolesti hlavy, kloubů a svalů vzniklé na podkladě úrazu, přetížení pohybového aparátu při práci nebo sportu nebo bolesti vzniklé jako následek neurologického nebo jiného onemocnění.
 • Zlepšení mobility kloubů – např. po úrazu.
 • Obnova pohybových stereotypů – např. chůze, sebeobsluhy.
 • Urychlení rekonvalescence po onemocnění nebo poranění.
 • Zlepšení svalové síly.
 • Zlepšit až odstranit dechové obtíže.
 • Zlepšit až odstranit potíže při úniku moči.
 • Může poradit jak si zlepšit držení těla v sedu, stoji, lehu a dalších denních aktivitách tak, aby nedocházelo k přetížení organismu a předcházelo se úrazům.
 • Při diastáze (rozestupu) břišního svalstva.
 

FYZIOTERAPIE je zaměřena na

 
 • funkční poruchy pohybového aparátu,
 • bolestivé stavy pohybového aparátu (vertebropatie, kořenové syndromy akutní i chronické, CB sy, CC sy, bolesti hlavy, migrény, bolesti kostrče, epikondylitidy, metatarzalgie apod.),
 • stavy po úrazech pohybového aparátu, sportovních úrazech, stavy po chirurgických či ortopedických operacích,
 • předoperační příprava před operacemi páteře, kloubů, kloubních náhrad, epikondylitid, syndromu karpálního tunelu a následná pooperační rehabilitace
 • ortopedická onemocnění (artrózy, artritidy, skoliózy, kyfózy, vývojové vady, získané vady apod.),
 • neurologická onemocnění (kořenové syndromy, bolesti hlavy, migrény, paretické polyneuropatie, degenerativní neurologická onemocnění apod.),
 • dětské onemocnění (vývojové vady pohybového aparátu, vadné držení těla, skoliózy, bolesti hlavy apod.).
 • inkontinenci a další potíže při poruše funkce pánevního dna
 • těhotenské cvičení
 • rozestup břišního svalstva

Úspěšnost léčebné rehabilitace nezávisí pouze na přístrojovém vybavení zařízení a na schopnostech a vysoké odbornosti personálu, ale předpokladem úspěchu je především aktivní spolupráce pacienta.
 

Průběh terapie

 
 • 1. Kineziologický rozbor - zhodnocení funkčních změn pohybového systému, vyšetření Vašeho pohybového aparátu. Na základě vyšetření se stanovuje individuální rehabilitační plán.
 • 2. Vlastní terapie - zahrnuje měkké techniky ošetřující měkké tkáně, klouby a svaly, déle kinezioterapii (léčbu pohybem) vycházející z poznatků funkční anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechaniky, neurologie, ortopedie, traumatologie, pediatrie. Nedílnou součástí je také aplikace fyzikální terapie (elektroléčba, ultrazvuk a magnetoterapie).
 • 3. Konzultace a instruktáž pacienta (popř. rodinných příslušníků) pro autoterapii.
 

Diagnózy vhodné k fyzioterapii

 
 • Neurologická onemocnění – cévní mozková příhoda, periferní parézy, DMO, centrální koordinační porucha pohybového vývoje, roztroušená skleróza, stavy po neurochirurgických operacích.
 • Traumatologická onemocnění.
 • Ortopedická onemocnění – bolesti kloubů, kloubní náhrady, stavy po ortopedických operacích.
 • Pooperační stavy – gynekologické, traumatologické, kardiochirurgické, hrudní a břišní chirurgie, plastické operace.
 • Skoliózy a vadné držení těla.
 

Terapeutické metody a techniky

 
 • Terapeutický koncept „Bazální programy a podprogramy“ dle Jarmily Čápové založen na principech vývojové kineziologie (vývoj člověka v prvním roce života). Terapie se provádí v přesně definovaných pozicích, které výrazně facilitují reedukci motorických funkcí. Za aktivní účasti pacienta jsou vyvolávány tělu přirozené svalové souhry, které jsou ekonomicky méně náročné a bezbolestné. Během těchto pohybových programů dochází k centraci a stabilizaci klíčových kloubů a přes svalové smyčky dochází k napřímení a rotabilitě páteře, podporuje se optimální dechová mechanika, aktivuje se hluboký stabilizační systém.
  - Vzhledem k tomu, že při každé poruše pohybového aparátu v lidském těle (jako bolestivé stavy, jednostranná zátěž, dlouhodobé přetěžování organismu atd.) se mění pohybové stereotyp je tento koncept vhodný pro velkou škálu diagnóz.

 • Terapie L. Mojžíšové

 • SM-systém
  Hlavními principy tohoto cvičení je spirální stabilizace páteře, při které dochází k aktivaci spirálních svalových řetězců a útlumu paravartebrálního svalstva uloženého kolem páteře, dále trakčních sil, která napomáhá protažení páteře směrem vzhůru, což umožní regeneraci meziobratlových disků. Cvičení vede k stabilizaci a zároveň mobilizaci páteře. Cvičení se provádí s pružným lanem a je vhodné pro všechny věkové skupiny. Napomáhá při bolesti zad a páteře, při skolióze a výhřezu ploténky, bolesti hlavy a velkých kloubů při vadném držení těla atd.

 • Dornova metoda

 • Lymfodrenáže
  Lymfatický systém je sytém lymfatických cév a uzlin, který shromažďuje lymfu z celého organismu a odvádí ji zpět do krevního oběhu. Při poruše lymfatického systému dochází k stganci lymfy v mezibuněčných prostorech, vznikají otoky, pocity únavy, různé poruchy imunitního systému.- Manuální lymfodrenáž je soubor speciálních, velmi jemných a pomalých hmatů, které aktivizují podkoží a lymfatický systém. Podpořit ji zle i přístrojvou drenáží nebo lymfotejpem.

 • Měkké a mobilizační techniky - vhodné k uvolnění svalového napětí.

 • KINESIOTAPING – kinezioterapeutická aplikace pružných elastických pásek
  Patří mezi doplňkové metody léčení, která urychluje průběh léčby pacienta v rehabilitačním procesu. Uplatňuje se jako pomocná metoda při léčbě některých diagnóz v rehabilitaci, neurologii, traumatologii, ortopedii a sportovní fyzioterapii.

  Účinky kinesiotapu:
  - zmírňuje chronické či akutní bolesti
  - odlehčuje přetížená místa (relaxace svalů)
  - podporuje svaly v pohybu (povzbuzuje oslabená místa)
  - zvyšuje posunlivosti tkání, jizev
  - zlepšuje prokrvení
  - redukuje otoky a krevní výrony
  - zvýšuje tolerance ke cvičení a pohybu
 
 

Přístrojové vybavení

 
 
Využití přístroje pro aplikaci elektroléčby je víceúčelové vzhledem k jeho možnostem volitelnosti proudů. Mezi nejpoužívanější typy proudů patří 2 a 4pólová interference, izoplanární vektorové pole, dipólové vektorové pole, TENS proudy (TENS = transkutánní elektroneurostimulace), diadynamický proud (DD-proudy), Träbertův proud, 2pólová elektrostimulace.

Přístroj pro aplikaci ultrazvuku umožňuje aplikaci podélného mechanického vlnění jak na povrch, tak i do hloubky tkáně pomocí přímého kontaktu ultrazvukové hlavice na tkáně přes speciální kontaktní gel. Přístroj umožňuje velkou variabilitu aplikace pomocí změny intenzity, nosné frekvence, formy, velikosti hlavice a délky aplikace.

Přístroj pro aplikaci magnetoterapie umožňuje velkou variabilitu aplikace pomocí změny jednotlivých parametrů (intenzita magnetického pole, čas aplikace, tvar pulzu, modulace atd.).

BTL-6000 Lymphastim Topline - lymfodrenáže
BTL-4625 Puls Professional – elektroterapie
BTL-4920 Magnet Topline – magnetoterapie
BTL-4710 Sono Professional – ultrazvuk
Parafínová lázeň BTL-25L
Rotoped zn. Kettler
 

Fyzikální terapie

 
 • Elektroléčba, magnetoterapie a ultrazvuk